Påtryckning för avtal om biobank

I går sa politikerna i landstingsstyrelsen ja till ett nytt avtal med bioteknikföretaget Uman Genomics. För en och en halv vecka sedan sa samma politiker nej till avtalet - och fick sedan möta både kritik och påtryckningar.
De senaste dagarna har innehållet i avtalet stötts och blötts, och en del har förändrats. Till exempel ska universitetet och landstinget förbehållas minst hälften av innehållet i varje blodprov - för att kunna utföra icke-kommersiell forskning. Och nu har några politiker ändrat sig när det nya avtalet lades fram. Lennart Arvidsson från vänsterpartiet är kritisk till att andra i landstingsstyrelsen backade från kraven. - Som jag upplever det så är det väldigt starka ekonomiska intressen som har fått påverka landstingsstyrelsen, säger Arvidsson till P4 Västerbotten. Den största stötestenen var landstingets krav på att Uman Genomics skulle ägas till största delen av offentliga institutioner. Det kravet ställde man som en försäkring om att allmänheten skulle få inflytande över företaget och insyn genom den offentlighetsprincip som då gäller. Men kravet på majoritetsägande stötte på hårt motstånd. Universitetsledningen, Uman Genomics och stans kommunalråd dundrade att det skulle göra forskningen omöjlig, och förstöra Umeås ställning som biomediciskt forskningscentra. De hävdade att privata pengar måste in i Uman Genomics, annars blir det ingen forskning eftersom den är så dyrbar.