Stor skillnad på lärarnas utbildning

2:05 min

Det är stor skillnad mellan lärarnas kompetens om man jämför olika skolor på Gotland. Vid regionens skolor har nio av tio lärare högskoleexamen i genomsnitt, för friskolorna är andelen åtta av tio.

Statistik från Skolverket visar att på Alléskolan i Visby, Eskelhem skola, Kräklingbo och en del andra har 100 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen. Lägst andel har Klinteskolan med 78,6 procent.

Bland friskolorna har Montessoriskolan bäst resultat, medan på Orionskolan har 63,5 procent den typen av utbildning.

Styrelseordförande Daniel Andersson förklarar den låga andelen med att flera av lärarna har i stället utbildning vid Waldordfhögskolan, men att den inte räknas av skolverket.