Psykiatrins utredning om dödsfall på vårdavdelning inte klar

0:53 min

Poliser friades för en mans död på en psykiatrisk vårdavdelning i Västerås. Men trots att förundersökningen läggs ner så är inte psykiatrins egen utredning klar, och psykiatrin har inte heller fått se polisens utredning.

I går kom beskedet att de poliser som var med då en man dog vid ett ingripande på en psykiatrisk vårdavdelning i Västerås, inte kommer att åtalas. Chefsåklagaren vid Särskilda åklagarkammaren lägger också ner förundersökningen mot poliserna om vållande till annans död.

Men Tuula Wallsten, chefläkare inom vuxenpsykiatrin och som är den som skriver alla lex Maria anmälningar inom psykiatrin i Landstinget Västmanland, vill i sak inte kommentera beslutet, men hon tycker att det är olyckligt att man inte inväntat psykiatrins egen utredning.

– Det är ju jättesvårt att svara på det. Just därför att vår händelse analys inte är färdig, vi är inte färdiga med vår utredning. Vi har inte heller fått tillgång till polisens utredning, den vet vi inget om, säger Tuula Wallsten till P4 Västmanland.

– Jag kan inte säga om det är rätt eller fel. Det är viktigt att vi har hela bilden klar för oss och ser vad som har hänt. Allt från att patienten kom in till att patienten avled. För vår del är detta inte färdigt ännu och vi vill göra vår utredning så komplett som möjligt, säger Tuula Wallsten och tillägger att utredningen kommer att vara klar inom några veckor.

Det som återstår är en händelseanalys. När den är klar så kommer Tuula Wallsten att göra en lex Maria-anmälan som ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Tuula Wallsten säger också att det i psykiatrins egen utredning och händelseanalys kan komma att framträda en helt annan bild än vad Särskilda åklagarkammarens utredning kommit fram till.