Östergötland

Öppning för sikfisket i Vättern

1:15 min

Insjöfiskarenas centralförbund har hittat en lösning för att bara kunna ta upp godkänd sik. Därmed är det snart möjligt att börja sälja fisk från Vättern och Vänern igen.

På senare tid har det i praktiken varit säljstopp på sik från våra två stora insjöar Vänern och Vättern eftersom den som säljer fisken varit tvungen att kunna visa att dioxinhalterna inte ligger över EU:s gränsvärde, vilket är mycket svårt som enskild fiskare.

Men nu har Svenska insjöfiskarenas centralförbund startat ett egenkontrollprogram, så att de fiskare som är med i programmet hela tiden får veta vilken fisk i sjön som har tillräckligt låga gifthalter.

– Tanken är att vi regelbundet ska ta prover på fisken. Vi ser till exempel om det är små fiskar som ligger under gränsvärdet, eller om det just nu är fiskar i norra Vänern, säger Mats Ingemarsson som är ordförande i förbundet.

Kostnaden för de enskilda fiskeriföretagarna är ungefär 15 000 kronor för att vara med i programmet. De första proverna är redan skickade på analys och man bedömer chanserna som stora att försäljningen snart tar fart.

– Jag är övertygad om att det kommer att gå att köpa rökt Vättersik i Hjo till sommaren, säger Mats Ingemarsson.