Gislaved

Gift i kyrkan vid renovering

Allt arbete i kyrkan i Båraryd stoppades förra veckan.

Renoveringsarbetet i källaren på Båraryds Kyrka i Gislaveds kommun stoppades med omedelbar verkan förra veckan av Arbetsmiljöverket.

Orsaken var att ett eternittak rivits ner i källaren, och vid en inspektion upptäcktes att det låg damm och bitar av takmaterialet kvar i källaren.

Eternit innehåller asbest som är giftigt, och därför stoppades måleriarbetet i källaren. Innan källaren dammsugats och våttorkats av en firma med tillstånd att sanera asbest får inte arbete utföras.