Justitieminstern i Västervik

Den senaste knarkhärvan bland gymnasieelever i Västervik kommer att få en central roll vid justitieminister Tomas Bodströms besök idag i Västervik. Han ska träffa polis, skolledning och elever under dagen för att få en redgörelse för hur ärendet har handlagts och vad det fått för konsekvenser. Polisledningen vill också ha svar av justitieministern på hur resurserna ska kunna ökas så det blir fler poliser i länet.
Bodström ska också under dagen hinna med ett besök på kriminalvårdsanstalten och dessutom möta pensionärer i en politikerutfrågning.