Arbetsförmedlare: Många nyanlända har upplevt hemska saker

23 min

Under vår satsning #100röster den här veckan har vi hört många vittnesmål från nyanlända om deras första möte med den svenska arbetsmarknaden. ”En skamfläck på Sveriges arbetssystem" är ett citat ur de berättelser vi hört – många handlar om hur tufft det är att få ett jobb. Hör arbetsförmedlare Abdullahi Haji om varför vägen till jobb ibland är så lång i Sverige.

Hör även diskussion med Li Jansson, Arbetsmarknadsekonom på Almega och Agneta Berge, tidigare LO-ekonom.

Ett problem är att många av de som kommer till Sverige inte är redo för arbetsmarknaden.

– Många har upplevt hemska saker på vägen till Sverige, säger Abdullahi Haji som jobbar med etablering av nyanlända invandrare på Arbetsförmedlingen.

Vad kan du då göra för dem?

– Egentligen har inte Arbetsförmedlingen vare sig resurser eller kompetens att hantera sådana frågor. Dessutom är den största utmaningen när man får uppehållstillstånd att hitta en bostad – det har Arbetsförmedlingen inte heller resurser att handskas med.

– Vi kan lämna över till andra organisationer, kommunen eller så, som har bättre resurser – men det tar tid, säger Abdullahi Haji.

De som ändå är redo för att jobba, många av dem saknar utbildning – hur gör du för att hjälpa dem?

– Skolgång är viktig, men det finns andra faktorer som spelar in; viljan, motivationen och social kompetens. Arbetsförmedlingen har yrkesutbildningar med språkstöd som är specialinriktade mot lågutbildade.

– Det bästa är att hitta rätt yrkesutbildning och att få rätt språkstöd, säger Abdullahi Haji.

– Vi har utbildningar inom vård och omsorg, inom restaurang. Det finns jobb om man har vilja och kraft, men det tar tid. Man måste lära sig språket och hitta en praktikplats, säger han.

Abdullahi Haji kom själv från Somalia 2005 och säger att det krävs att man har positiv inställning och självkänsla för att få jobb som nyanländ i Sverige.

– Det är många som lyckas komma in på arbetsmarknaden. Flera faktorer spelar roll, dels vad man har i bagaget – både utbildning och yrkeserfarenheter men också om man upplevt trauman eller liknande.

– Flyktingmottagandet är också viktig, jag hamnade i en kommun där det fanns ett bra mottagande. De första två åren spelar stor roll, säger Abdullahi Haji.

Lyssna på ljudklippet ovan för att även höra Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på tjänsteföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation Almega, och Agneta Berge, ekonom tidigare på LO.