Företagslån billigare i Finland

Trots att den svenska regeringen säger sig vilja satsa på små och medelstora företag kan de lån som staten erbjuder de här bolagen ha räntor på närmare 10 procent. I Finland är motsvarande lån flera procentenheter billigare.

Finnvera heter det statliga finska bolag som i likhet med svenska ALMI ska stötta små- och medelstora företag med lån. Men medan ALMI tar ut en snittränta av företagen på cirka 7 procent, är Finnveras utlåningsräntor betydligt lägre.

– Genomsnittligt 3-4 procent, säger Finnveras vd Pauli Heikkilä.

Men smakar det för företagen så kostar det för skattebetalarna. Finnvera är både större och dyrare i drift än svenska ALMI.

– Den finska staten kompenserar en del av våra kreditförluster. Det vill säga att den finska skattebetalaren kompenserar ungefär 50 miljoner euro per år, det vill säga några procent av våra lån och garantier varje år, säger Heikkilä.

I Sverige är frågor som rör små- och medelstora företag politiskt känsliga. Statsminister Stefan Löfven har investerat mycket av sitt politiska kapital inom just det här området och Ekots tidigare rapportering om de statliga utlåningsräntorna har väckt irritation på Regeringskansliet.

Ekots sökte under gårdagen näringsminister Mikael Damberg men han avböjde en intervju.