Räkan rödlistas officiellt

Den hett omdebatterade nordhavsräkan bedöms som hotad art och kommer att bli rödlistad på Artdatabankens årliga lista. Det avslöjar SVT Nyheter Väst.

SVT Nyheter Väst har läst Artdatabankens senaste siffror där nordhavsräkan anses "nära hotad", det är den lägsta av fem hotkategorier. Men det räcker för att den ska rödlistas.

Artdatabanken gör därmed liknande bedömning som Världsnaturfonden (WWF) tidigare gjort då WWF gav räkan rött ljus i sin konsumentguide.

Men det är lätt för en konsument att bli villrådig. EU beslöt nämligen inför fisket i Skagerrak 2015 att uttaget av nordhavsräka kan öka med 15 procent eftersom räkbeståndet stärkts det senaste året. EU bygger på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rekommendationer. Samma forskarsiffror använder även Artdatabanken.

De olika bedömningarna kan bero på att man utgår från olika tidsperspektiv. Artdatabanken ser på räkbeståndet under en tioårsperiod och motiverar rödlistningen att populationen av räka under de senaste tio åren minskat med mellan 30 och 50 procent.

Det är svenska Havs- och vattenmyndigheten (Hav) som slutligen bestämmer hur rödlistningen ska hanteras. Till SVT Nyheter Väst säger Hav att det inte är säkert att den kommer få någon direkt effekt på det svenska räkfisket.