Tvist om stöd till barn med hög begåvning

1:49 min

Skolverkets arbete med att ta fram ett stödmaterial kring barn med särskilt hög begåvning har drabbats av ett stort bakslag. Den främste experten på området har nämligen hoppat av i protest.

Uppdraget att ta fram ett stödmaterial kring barn med särskild begåvning fick Skolverket förra året av den förra regeringen. Bakgrunden är att forskning visar att elever med särskilt hög begåvning paradoxalt nog ofta får problem och vantrivs i skolan.

Roland S Persson är Sveriges främste expert på området särbegåvning och internationellt erkänd för sin forskning. Han fick i uppdrag av Skolverket att skriva tre texter till stödmaterialet. Men den skilda synen på hur begreppet begåvning bör användas, har nu alltså lett till att hans texter inte kommer med.

– Roland Persson vill att man ska använda ordet begåvning och han uttrycker sig då som att alla barn inte är begåvade. Just den formuleringen kan inte vi ansvara för, säger Johan Börjesson som är undervisningsråd på Skolverket och ansvarig för det aktuella stödmaterialet.

Johan Börjesson förklarar att Skolverket vill hålla sig till begreppet "särskild begåvning", medan Roland S Persson på en del ställen i sina texter i stället använder sig av bara ordet begåvning.

Roland S Persson vill inte medverka i en inspelad intervju. Men han säger till Sveriges Radio att det handlar om vetenskaplig, okontroversiell fakta att slå fast att en del barn är intellektuellt begåvade och att andra inte är det. Han menar att det är en viktig distinktion att göra. I ett mejl till Skolverket skriver han: "Om inte denna distinktion görs i projektet så är dessvärre projektet helt värdelöst."

Samtidigt poängterar Roland S Persson att den distinktionen inte innebär att någon skillnad i ett barns värde. Så här skriver han i en av de texter som var tänkta att ingå i Skolverkets stödmaterial: "Därmed inte sagt att något barn kan värderas över ett annat, men barn är i många andra avseenden olika varandra och kan av flera anledningar inte prestera till samma nivå i skolan oavsett hur mycket de anstränger sig och oavsett hur mycket lärarna hjälper dem. Alltså, alla barn är lika värda och har samma rättigheter, men alla barn kan inte betraktas som "begåvade"."

Men den slutsatsen kan Skolverket alltså inte stå bakom, förklarar Johan Börjesson.
– Ordet begåvning betyder väldigt många olika saker för många olika människor. Och då skapar en sådan formulering, att alla barn inte är begåvade, mer skada än nytta.

Johan Börjesson säger det inte kommer att göra någon skillnad för kvaliteten på stödmaterialet att Roland S Perssons texter nu inte kommer med. Men han säger också att han tycker att det är olyckligt att landets främste expert på området inte kommer att finnas representerad i materialet.
– Det är klart att en del av våra mottagare kommer att undra varför. Det förstår vi, säger han.

Skolverkets stödmaterial ska redovisas för regeringen den 30 april och kommer sedan att publiceras på Skolverkets hemsida i slutet av maj.