Trasiga lampor förgiftar naturen

- En tesked kvicksilver är tillräckligt för att förgifta en hel sjö, säger Ada från Kretslopp och Vatten och uppmanar oss att slänga miljöfarligt avfall på rätt ställe.

Lampor, lysrör, kemikalier, färg, batterier och elektronik är farligt avfall. De innehåller ämnen som är skadliga för människa och miljö, som om tillexempel kvicksilver, bly och kadmium. Därför måste de sorteras ut och tasom hand på rätt sätt.

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad har undersökt hur mycket av detmiljöfarliga avfallet som hamnar i de vanliga soporna. 

-  Nästan 1 procent av soppåsen består av farligt avfall som inte ska vara där. Det kan låta lite, men även små mängder av kvicksilver, bly och andrafarliga ämnen kan göra stor skada. Varje år slänger göteborgaren fyra kilofarligt avfall i soppåsen. Hur många procent som hamnar i avloppet vet vi inte,säger Ada, alias Ulrika Naezer, som är kommunikatör på Kretslopp ochVatten. 

Kretslopp och vatten har också frågat göteborgarna om de självatycker att de hanterar sitt farliga avfall på rätt sätt.

–  78% uppger att de behandlar farligt avfall på rätt sätt. Men hela21% uppger att de aldrig har något farligt avfall, vilket är svårt att tro,säger Ada.

Det finns många ställen att lämna farligt avfall på, till exempel Farligt avfall-bilen, ÅVC, Samlaren, Miljöstationen och  i vissa butiker.

Ulrika Naezer som är kommunikatör på Kretslopp och vatten antog under mars månad utmaningen att leva utan att lämna några sopor efter sig. Under namnet "Avfallsfria Ada" berättade hon i P4 Morgon hur det gick varje vecka. Nu sätter Ada i stället fokus på olika saker som har med återvinning, avfall och miljön att göra. Hon medverkar varannan vecka i P4 Morgon.