Att sitta eller inte sitta – det är frågan!

1:43 min

Belastningsskadecentrum vid Högskolan i Gävle försöker nu ta reda på om det är stillasittande som förklarar att nästan hälften av alla människor någon gång drabbas av smärtor i rygg och nacke. Hittills har 200 försökspersoner undersökts med hjälp av en ny metod som effektivt avslöjar hur mycket var och en faktiskt sitter still.

Får man ont i rygg och nacke av att sitta? Den skenbart enkla men viktiga frågan försöker forskaren David Hallman vid belastningskadecentrum vid Högskolan i Gävle få svar på. Till sin hjälp har han forskarkollegor i både Sverige och Danmark, massor av försökspersoner och framför allt - ett listigt mätinstrument:

– Det är en apparat som kallas accelerometer. Den mäter exakt hur mycket man sitter, sekund för sekund under flera dagar.

Den här objektiva mätmetoden ökar forskningsresultatens tillförlitlighet på ett sätt som tidigare inte varit möjlig, förklarar David Hallman.

– Det ger mätvärden som är mer pålitliga än när man genom enkätundersökningar helt enkelt frågar människor hur länge de tror att de suttit stilla, konstaterar han.

Första resultaten är klara 

200 försökspersoner, främst sådana som jobbar i industri, med städning, på byggen eller i andra tunga jobb har fått den här smarta mätapparaten fäst på kroppen. Sedan har de förstås också tillfrågats hur ont de har och David Hallman har kunnat dra en slutsats:

– Det är att den som sitter mycket - mer än åtta timmar per dag - också har hög sannolikhet att rapportera hög smärta i rygg eller nacke.

Ryggsmärtor är ett samhällsproblem

Smärtor i rygg och nacke är ett jättelikt samhällsproblem, faktiskt en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna och tidigare forskning kan visa att mellan 30 och 50 procent av alla människor någon gång haft ont. Nästan varannan person på gatan borde alltså kunna vittna om ryggsmärtor, vilket visar sig stämma utmärkt när också P4 Gävleborg ovetenskapligt ställer frågan:

Har du ont i ryggen?

– Ja, jag har haft ont i ryggen. Det beror nog på att jag sitter mycket stilla och på att jag svankar så mycket att ingen stol passar särskilt bra, säger Linda Ekenberg i Gävle.

Anneli Fjäll Thorén bekräftar också "tesen":

– Ja, jag har ont ibland. Det beror antagligen på att jag lyfter fel och på stillasittande, säger hon

Orsak och verkan

Men att tro är inte att veta och Högskolans forskare vill verkligen veta. David Hallmans nästa steg är nu därför att med 700 nya försökspersoner ta reda på vad som kom först - hönan eller ägget? Eller annorlunda uttryckt: Får man ont av sittandet, eller sitter man för att man har ont?

– Det är en väldigt viktig fråga som inte har besvarats av vår första studie. Vi tror att det är sittandet som leder till smärta i kroppen, men det måste vi alltså forska vidare om, säger han.