Område i Anderåsberget blir naturreservat

15 kilometer norr om Skattungbyn i Orsa kommun ligger Anderåsberget. Nu blir ett område där naturreservat.

Där finns orörd skog med flera hundra år gamla tallar.