Solljus och bakterier kan bli framtidens bränsle

1:08 min

Ett effektivt sätt att skapa bränsle med energi från solen skulle kunna göra oss oberoende av fossila bränslen. Och forskare i USA har kommit en bit på väg.

Nu har forskare vid Berkeleyuniversitetet i USA lyckats omvandla koldioxid till acetat som kan omvandlas till bränsle. Det har gjorts med hjälp av ljus och bakterier som är sammankopplade med nanotrådar.

Ann Magnusson, som forskar om konstgjord fotosyntes vid Uppsala universitet,  tycker att detta är spännande.

– Det här är lite av ett genombrott. Just det här med nanomaterial och bakterier är helt nytt. Det är ett fiffigt sätt att använda sig av både bakterier och solenergi för att fixera koldioxid.

Det forskarna har gjort är att skapa nanotrådar som bakterier fäster vid. Nanotrådarna fylls med energi från solljus, och bakterierna använder den energin för att skapa acetat genom att ta koldioxid från luften. Acetatet kan sedan omvandlas av andra bakterier till olika bränslen eller andra användbara kemikalier.

Eftersom ungefär åttio procent av mänsklighetens energianvändning idag kommer från bränsle är förnybara alternativ viktiga om vi ska bli fossiloberoende.

Ett sådant här system som kombinerar avancerad materialforskning med biologi är en möjlig väg mot ett solbränsle, säger Ann Magnusson. Men metoden är alldeles för dyr än så länge för att kunna användas i stor skala.

– Det som fortfarande är lite problematiskt med det här systemet som de tagit fram i Kalifornien är att det här nanomaterialet är väldigt dyrt. Det är extremt dyrt.

Referens: Chong Liu et al. Nanowire−Bacteria Hybrids for Unassisted Solar Carbon Dioxide
Fixation to Value-Added Chemicals. Nano Letters 2015. DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01254