Kartor över tjällossning snart verklighet

2:07 min

Särskilda digitala kartor över vägnätet som visar hur tjällossningen påverkar framkomligheten håller på att bli verklighet. Ett forskningsprojekt inom skogsindustrin i Örebro län har nu lyckats ta fram sådana kartor som bland annat bygger på data från ett 50-tal postbilar.

Bilarna har de senaste vintrarna varit utrustade med speciella sensorer som känner av hur mjuk vägen är och har gjort nytta för skogsbranschen.

Våren är en kritisk period för näringen då tjälen lossnar i vägarna. För skogsindustrin innebär det årliga merkostnader på drygt en halv miljard kronor visade en studie för några år sedan. Branschen måste exempelvis hålla med större lager och får längre transporter när vägarna inte bär tyngre fordon och därför stängs av.

– Idag kanske man håller vägarna lite för länge för att man vill säkerställa att man inte åker in på vägarna för tidigt, säger åkaren Johan Broström på vägarna norr om Karlskoga som är på väg och hämta ett lass avverkad massaved.

Han är en av dom som nyttjat den nätbaserade, zoomningsbara tjällossningskartan som utvecklats i trafikverket och Sveaskogs forskningsprojekt i Örebro län. Och som bygger på vägdata som postbilar samlar in kombinerat med metrologisk information. I kartan markeras vägarnas framkomligheten i rött, gult och grönt och för Johan Broström har den gjort transporterna till avverkningsplatserna kortare och planeringen av hur han ska färdas effektivare.

Och enligt projektledaren vid Trafikverket Thomas Asp finns också en samhällsvinst när färre vägar körs sönder om den tyngre trafiken väljer bort rödmarkerade vägar på tjällossningskartan. Tanken och förhoppningen är att forskningsprojektet efter två vintrar nu ska göra kartan tillgänglig för andra delar av landet där den gör nytta.

– Om vi går vidare med det här så är ju tanken redan 2016/2017 att vi ska ha detta och att alla ska kunna gå in och få ett bättre begrepp om bärigheten på vägnätet, säger Thomas Asp.