Rödlistad räka rör upp känslor

1:41 min

Rödlistningen av räkan upprör räkfiskarna vid Bohuskusten. De ser förlorade inkomster framför sig om räkförsäljningen viker.

Charles Olsson, räkfiskare från Grebbestad, känner sig mycket frustrerad över Artdatabankens rödlistning.

– Att göra som Artdatabanken och hitta på någonting som egentligen speglar att man inte har en aning om hur ett räkbestånd fungerar, var jäkligt dåligt gjort, säger Charles Olsson. 

Varje land får en kvot att fiska upp varje år och i år har den svenska kvoten ökat efter rekommendationer från bland annat forskare.

Men Kerstin Mo på Artdatabanken menar att räkbeståndet mäts på olika sätt. När man i EU räknar på hur stora fiskekvoter länderna ska få så är det många hänsyn som måste tas.

Artdatabanken går strikt efter hur mycket vuxna räkor som enligt proverna finns i havet och vuxna räkor har minskat varje år det senaste tio åren. Det innebär en rödlistning även om man vet att småräkorna ökat de senaste åren.