Lycksele

Skolan har inte bett om ursäkt tycker mamma

1:00 min

Tannbergsskolan borde be om ursäkt till de två flickorna, tycker en av flickornas mamman

Gymnasiechefen Mikael Rombe säger att skolan har kontakt med föräldrarna och grundskolan och att de får allt stöd skolan kan ge. Men mamman beskriver att det snarare handlar om att det är föräldrarna som måste ta initiativ. I ett brev skriver rektorn att om de har fler frågor ska de kontakta skolan eller den berörda läraren.

Mamman till en av de uthängda flickorna tycker det är det minsta man kan begära är att flickorna får en ursäkt, trots att det inte förändrar situationen.
- Det är redan gjort, det är ute, men åtminstone skulle läraren själv kunna kontakta ungdomarna och be om ursäkt, säger mamman till en av flickorna.

Läraren hade delat ut en färsk förundersökningen och domslutet till sina elever som handlade om sexuellt ofredande av minderåriga. Det är inte ovanligt att gymnasielever får ta del av den här typen av brottsmål i undervisningen, problemet här var att brottsoffren, två flickor, skulle börja på Tannbergsskolan nästa höst. Läraren hade inte strukit namnet på verken brottsoffer eller gärningsman, som för övrigt också är elev på Tannbergsskolan.   
Känsliga uppgifter om självskadebeteende och kontakter med BUP kunde utläsas av förundersökningen. Mamman till en av flickorna berättar att det har varit en tuff tid för hennes dotter och att det som nu inträffat river upp såren på nytt.