Europarådet vill förenkla könsbyten

2:02 min

Alla människor bör ha rätt att själva bestämma könstillhörighet på sina identitetshandlingar. Det tycker Europarådet som i veckan röstade igenom en resolution som nu sätter press på medlemsländernas lagstiftande organ.

Om du idag vill byta juridiskt kön i Sverige måste du få ett godkännande från Socialstyrelsens Rättsliga råd. För att få det krävs att du genomgått en så kallad könsutredning vid någon av de kliniker som den offentliga vården tillhandahåller.

Men så här tycker alltså inte Europarådet, som arbetar för att skydda och upprätthålla mänskliga rättigheter, att det ska gå till. Ett byte av juridiskt kön ska inte behöva föregås av någon kontakt med vården utan vara fritt för var och en att anmäla till för folkbokföringen ansvarig myndighet.

– Det är oerhört viktigt. Det juridiska könet handlar om hur du vill identifiera dig själv och det är väldigt viktigt att man själv får fatta det beslutet. Allt vi kan göra för att underlätta det beslutet, det ska vi göra, säger Olof Lavesson som är Moderat och vice ordförande i den svenska delegationen i Europarådet.  

Positiv är även Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.  

– Genom att Sverige hade tvångssterilisering inskriven i lagen så skedde en mycket olycklig sammanblandning av vårdinsatser som några vill ha och det juridiska könsbytet som inte har något med vården att göra. Det strider mot all förståelse av vad en modern tolkning av mänskliga rättigheter är, säger hon.

Fem av Sveriges sex delegater i Europarådet var på plats vid omröstningen och alla röstade ja till resolutionen som även föreslår att alla länder bör överväga att införa en tredje könskategori. Endast Sverigedemokraten Julia Kronlid saknades och inte heller för Ekot har hon gått att nå för en kommentar.

En utredning som ska se över den svenska lagstiftningen är just nu ute på remiss. Den föreslår en lagändring i likhet med Europarådets uppmaning, men vill behålla en åldersgräns för juridiskt könsbyte på 15 år.

Det tycker dock varken Europarådets resolution eller RFSL är nödvändigt.

– Vi tycker att åldersgränsen ska strykas och det får vi nu stöd i från Europarådet. Det kommer vi kunna använda som ammunition i den här diskussionen, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.