Skolskog i Djurås landets 1000:e

På fredag invigs Djuråsskolans skolskog i Gagnef. Kommunalrådet Jaak Kerstell kommer att klippa bandet tillsammans med några elever
Antalet skolskogar i landet växer hela tiden och den i Djurås blir alltså landets tusende i ordningen. När en skolskog bildas skrivs ett kontrakt mellan skolan och markägaren om att skolan får nyttja området gratis för undervisning. Skolskogen i Djurås är 6 hektar, och den användas redan nu av för- och småskolebarn. Målet är att även mellanstadie- och högstadieklasser ska använda skogen mer framöver. Det pågår en tävling bland eleverna om vad skolskogen ska heta. Namnet avslöjas på fredag.