Ulf Lindes Duchamp-arkiv till Moderna museet

Moderna museet i Stockholm har förvärvat konstkritikern Ulf Lindes Duchamp-arkiv med konstnärens skisser, brev, signerade fotografier och böcker.

Samlingen omfattar skisser, brev, signerade fotografier och böcker med dedikationer från konstnären.

Förvärvet har gjorts med stöd av Åke Bonnier, biskop i Skara stift.

Ulf Linde (1929-2013) arbetade i många år med att skapa repliker av i stort sett alla av Marcel Duchamps centrala verk. Konstnären själv signerade sedan replikerna och betraktade dem som autentiska.