Digital bio i Degerfors

Folkets hus i Degerfors kommer av allt att döma att få en digital biograf inom kort. Det betyder exempelvis att nya filmer kan visas i Degerfors samtidigt som filmerna premiärvisas någon annan stans i Sverige och att en rad möjligheter till distansundervisning och videokonferenser öppnas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i Degerfors ställde sig positiv till projektet vid sitt sammanträde i går även om kommunen uppmanar folketshus-föreningen att först försöka söka pengarna på annat håll innan kommunen går in med de pengar som behövs. Projektet som är det första i sitt slag i mellansverige kostar 1,5 miljon kronor.