Oroande rapport: Bin blir beroende av bekämpningsmedel

7:01 min

I veckan publicerades två oroväckande studier i tidningen Nature som visar att humlor och andra vilda bin är färre och förökar sig sämre vid rapsfält behandlade med insektsmedel med så kallade neonikotinoider.

Dessutom verkar humlor och honungsbin även föredra mat som innehåller detta insektsmedel.
Tillspetsat skulle man kanske kunna säga att bina blir nikotinberoende av bekämpningsmedlet och detta går ut över fortplantningen.
Maj Rundlöf, forskare vid biologiska institutionen på Lunds universitet berättar i inslaget.