Hässleholm

Anställda i kommunalt bolag tystas

Det kommunala bolaget Hässleholms Miljö har fattat beslut om att det bara är vd eller den som styrelsen utser som får uttala sig till massmedia, skriver Norra Skåne.

Hässleholms Miljö har också slagit fast det bara är vd som får pröva om information som lämnats till styrelsen får lämnas ut.