Malmöbos p-bot rivs i Högsta domstolen

Det var i mars förra året som en Malmöbo parkerade sin bil i en lastzon. Men Högsta domstolen (HD) väljer nu att riva boten - ett beslut som kan få konsekvenser för kommuner i hela landet.

Eftersom klockan var halv ett på eftermiddagen när Malmöbon parkerade sin bil på lastzonen, och skylten hade tillägget 07-12, trodde föraren att det var fritt fram, skriver Kvällsposten.

Men bilen lappades med hänvisning till att resten av gatan var avgiftsbelagd.

Boten överklagades och frågan som tingsrätten, hovrätten och nu slutligen HD nu har tagit ställning till är om lastzonen ska omfattas av bestämmelserna som gäller för resten av gatan, efter klockan tolv.

Nej, nej och slutligen åter nej blir svaret efter att HD nu valt att inte pröva ärendet. Därmed kan boten på 400 kronor rivas.