Östergötland

M vill inte att DÖ ska överleva

Moderaterna i Östergötland vill riva upp den så kallade Decemberöverenskommelsen i riksdagen. 

Decemberöverenskommelsen är ett sätt att möjliggöra för en minoritetsregering att regera. Östgötamoderaterna har ställt sig bakom en motion till partistämman i höst om att bryta det samarbetet. 

Enligt Christian Gustafsson som är ordförande för moderaterna i Östergötland, tycker många i partiet att Decemberöverenskommelsen innebär att man släpper fram vänsterpolitik. Samtidigt menar han att partiet har varit för dålig på att förankra överenskommelsen bland partimedlemmarna, och att han själv inte har något problem med Decemberöverenskommelsen. Han säger samtidigt att han har respekt för medlemmarnas ståndpunkt.