LKAB: Vi får betala för skyddsrum två gånger

1:37 min

Drygt 100 skyddsrum med totalt 10 000 skyddsplatser måste ersättas under stadsomvandlingen i Kiruna. Det här har skapat huvudbry inom gruvbolaget LKAB och Kiruna kommun.

– Jag konstaterar att vi inte har förstått hur vi som myndighet ska kunna få fram det slutresultat som MSB i sina skrivelser kräver, säger Ann-Catrin Fredriksson, kommunjurist i Kiruna.

Det var under förra året som MSB gjorde kommunen och LKAB uppmärksamma om vad som gäller kring skyddsrum.

Förutsättningen för att de hus som innehåller skyddsrum ska få rivas är att lika många skyddsplatser byggs på någon annan plats inom staden. Men det ges inga statliga bidrag, utan det är ägaren till den byggnad som innehåller skyddsrum som står för kostnaden.

MSB anser också att skyddsrummen företrädesvis ska byggas i den nya stadskärnan, men kommunen tycker att det är en för otydlig beskrivning.

LKAB har också reagerat. Pia Lindholm är bolagets avdelningschef för samhällsomvandlingen i Kiruna:

– Vi kommer att avveckla fastigheter allt eftersom och det här beslutet kan innebära att vi måste betala för skyddsrum två gånger. Först när vi förvärvar en fastighet och sedan, om vi nu ska betala även för de skyddsrum som byggs upp i nya centrum. Det är inte så att vi vill smita undan någon kostnad för skyddsrum, men vi vill inte bekosta det två gånger.

Men Björn Ekengren i MSB köper inte den förklaringen.

– Då har man ju gjort en dålig affär när man löser in byggnaden som ska rivas. Då kan man ju knappast värdera det skyddsrummet till något eftersom man vet vad som ska hända. Så det ser jag som väldigt konstigt att betrakta det som en kostnad i det köpet, säger han.

Går det att lösa det här med skyddsrummen, tror du?

– Det tror jag absolut. Vi har ju faktiskt hanterat frågan och pratat med varandra i över ett år nu. Jag ser inga bekymmer, säger Björn Ekengren, ansvarig för skyddsrumsfrågor i MSB.

Kiruna kommun och LKAB har bjudit in myndighetens generaldirektör till ett möte, men MSB har nyligen meddelat att det inte finns tid för det.