Skåne

Karta ska hjälpa kommuner mot erosion

Just nu kartlägger Statens geotekniska institut, SGI, risken för erosion i Skåne. Det ska resultera i en karttjänst som kommuner kan använda för att beräkna kostnader och risker för sårbara områden i dagens och framtidens klimat.

Enligt länsstyrelsen i Skåne är ungefär hälften av Skånes 72 mil långa kust utsatt för eller riskerar att utsättas för erosion, det vill säga att havet nöter ner stranden.