Nu räknas sjöfåglarna i Uppland

Alla sjöfåglar längs Upplandskusten ska nu inventeras. Ett 20-tal ornitologer håller på som bäst och räknar häckande fåglar, på uppdrag av länsstyrelsen.
Ejdrar, doppingar, storskrakar och knipor är några exempel på tidiga häckfåglar som ornitologerna nu noterar i sina protokoll. Sjöfåglarna har aldrig tidigare räknats på det här sättet i Uppsala län. Metoden kommer från 70-talet, då en inventering gjordes i Stockholms län. Inventeringen ingår i länsstyrelsens miljöarbete, och gör det möjligt att i framtiden se om antalet sjöfåglar längs Upplandskusten förändras. - Havsörnarna som ofta seglar över oss är imponerande att se, säger ornitologen och projektsamordnaren Erik Landgren som idag är ute i en båt söder om Gräsö och räknar fåglar.