Miljökritik mot tillväxt inom norsk laxodling

2:36 min

Norges export av odlad lax fortsätter att slå rekord. Samtidigt menar kritiker att laxodlingen för med sig stora miljöproblem. Men Norges regering hoppas på en femdubbling av laxodlingen de kommande decennierna.

Längre reportage i Studio Ett i eftermiddag

– Det är en näring med stor potential framöver. I ett perspektiv där vi ska bli mindre beroende av oljeintäkterna ska vi bli mer beroende av de värden vi kan skapa inom fisket, säger Norges fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Sedan 1970-talet har laxodlingen här i Norge växt från nästan ingenting till en jätteindustri. Det årliga exportvärdet ligger nu på motsvarande nästan 50 miljarder svenska kronor.

Första kvartalet i år innebar nytt rekord för norsk laxexport, och regeringen hoppas alltså på ytterligare en femdubbling fram till 2050. Men det finns en utbredd kritik mot laxodlingen.

– Vi är mycket bekymrade! Det här är en näring som vuxit snabbt och vi ser att miljöproblemen börjar bli ganska kritiska. Just nu är laxlus det mest prekära, Maren Esmark, generalsekreterare på norska naturskyddsföreningen Naturvernforbundet.

Laxlusen är en parasit som äter sig in i skinnet på fisken, något som kan leda till döden. Maren Esmark är mycket oroad över alla giftiga kemikalier som används för att bekämpa laxlus.

Förra året spreds över 30 000 ton väteperoxid vid norska fiskodlingar, tio gånger mer än för fem år sen.

– Vi ser en tiodubbling på några få år när det gäller mängden kemikalier som släpps ut i havet. Det här har bland annat lett till att många av lössen är resistenta. Kemikalierna verkar inte längre, så lusen överlever även om du behandlar, säger Maren Esmark.

Nu vill regeringen driva igenom ett politiskt förslag för att få till en mer bärkraftig inom laxodlingen. Men Naturvernfoprbundet kallar det oansvarigt att ens prata om tillväxt med tanke på dagens miljöproblem.

Fast på landets största laxföretag, Marine Harvest, vill man tona ner miljöproblemen.

– Vi producerar sund mat på ett mycket bärkraftigt, effektivt och klimatvänligt sätt idag. Det finns förstås en del utmaningar, men de jobbar vi stenhårt med att lösa, varenda dag, säger Marine Harvests kommunikationschef Ola Helge Hjetland.