Susanne Brännemo brinner för Islandshästen

11 min

Susanne Brännemo kom i kontakt med islandshästen för första gången i ett stall i Stockholm idag har hon ett tjugotal hästar i sitt stall i Blecket utanför Rättvik.
Islandshästen har den speciella talangen att gå i tölt, en fyrtaktig gångart som gör att ritten blir bekvämare än på en vanlig ridhäst.