Möten och bemötande i vården

Här får unga tycka till om bemötande inom vården

10 min

På Barnhabiliteringen i Eskilstuna finns ett barn- och ungdomsråd. De träffas sex gånger om året och P4 Sörmland har varit med på ett möte.

Har du förslag på vad vi bör prata om när det gäller vården i Sörmland? Hör av dig och berätta: publik.sormland@sverigesradio.se

I vår serie Möten och bemötande i vården är det nu ungdomars tur att tycka till om hur de blir bemötta i kontakten med Landstinget Sörmland.

– Först och främst är det en mötesplats. Vi är intresserade av att de ska bli delaktiga och lämna synpunkter på hur det fungerar på habilitering och samhället i stort, säger specialpedagog Marianne Gustafsson.

Alek, Sofia och Klara är tre av ungdomarna som sitter med i rådet.

– Jag är hos habilitering i Nyköping nu, men jag är inte alls nöjd med det sätt jag nu blivit bemött på för jag får ingen träning alls. Jag känner mig ganska ensam, berättar Alek.

– Ju äldre jag blir desto mer pratar dom till mig. När jag var yngre pratade dom flesta till mina föräldrar. Det tyckte jag var dåligt, säger Sofia.

– Om vi inte hade funnits hade det inte blivit lika bra. Man märker skillnad, säger Klara.

– Ungdomarna har fått stor uppskattning av våra chefer, säger Marianne Gustafsson.