Nedläggningsförslag upprör

Nu kommer protesterna mot fritidsstyrelsen i Faluns beslut att lägga ned ungdomsgården East Harbor Café från den 1 juli. Fritidsstyrelsen måste spara pengar och enligt deras beräkningar så skulle kommunen spara en halv miljon kronor om ungdomsgården stängs. Men fritidsledaren Per Staffas tycker att det är ett vansinnigt förslag och han tror att kommunen i själva verket kommer att förlora pengar om beslutet genomförs.
Fritidsstyrelsen i Falun måste spara 700 000 kronor. Och att stänga ungdomgården East Harbour Café, som är den enda ungdomsgården i centrala Falun, skulle ge en besparing på en halv miljon kronor. En oenig fritidsstyrelse röstade i går med minsta möjliga marginal ja till förslaget att lägga ned ungdomsgården. I dag kommer reaktionerna. Fritidsledaren Per Staffas tycker att det är ett vansinnigt förslag. Han säger att han förvisso har förståelse för fritidsstyrelsens problem med att hitta lämpliga besparingar men att han tror att en nedläggning av ungdomsgården skulle ge rakt motsatt effekt och att kommunen i själva verket skulle förlora pengar. Ungdomsgården har nämligen blivit ett populärt samlingsställe för ungdomar som tidigare varit stökiga och haft problem. Och om ungdomsgården försvinner så tror Per Staffas att de ungdomarna inte har någon annan stans att ta vägen och att det kan bli mer bråk och skadegörelse i stan igen. Sedan East Harbour Café kom till för några år sedan så har det blivit mycket lugnare på stan, enligt Per Staffas. Nästa instans som skall säga sitt i ärendet är kommunstyrelsen men om de inte har någon annan åsikt än fritidsstyrelsen så kommer ungdomsgården att stänga vid halvårsskiftet.