Ragnar Åstrand prisas för insatser inom demensvården

Psykogeriatriker Ragnar Åstrand vid landstingets minnesmottagning på Centralsjukhuset i Karlstad har fått Silviahemmets forsknings- och utbildnings stipendium 2015 av H.M. Drottningen.

Ragnar Åstrand prisas för sina betydande insatser inom den svenska demensvården.

– Jag har under många år arbetat för en fungerande vårdkedja och utveckling av vården för patienter med demens, säger Ragnar Åstrand i ett pressmeddelande.

Ragnar Åstrand är den förste läkare som inte också är professor eller docent att motta Silviahemmets pris av drottningen.

– Det värmer i hjärtat att min professionella gärning får den här uppmärksamheten, säger Ragnar Åstrand.

Stipndiesumman är på 50 000 kronor.

Psykogeriatriker, överläkare Ragnar Åstrand, minnesmottagningen vid Centralsjukhuset Karlstad, tilldelas detta stipendium för sitt mångåriga arbete och sina betydande insatser för den svenska demensvården. Genom att utbilda och föreläsa och ta fram utvärderingsinstrument, anhörigintervjuformulär och en bok om demens har många i landet fått möjlighet att ta del av viktig kunskap. Via aktivt ledarskap har han drivit och verkat för samarbete mellan primärvård, minnesmottagning och kommun och därigenom förbättrat förutsättningarna för demensvården i Värmland.