Jas-plan nära att kollidera över Norrbotten

Vid en flygövning nordost om Gällivare förra året var två Jas-plan från F21 ytterst nära att kollidera med varandra.

Agne Widholm på Statens Haverikommission har utrett tillbudet.

– Vår uppfattning är att man inte kan komma närmare utan att kollidera, det är så nära det kan vara, säger han.

Det var för ett år sedan som de två Jas-planen var nära att kollidera vid en flygövning, 80 kilometer nordost om Gällivare.

Flygelever från F21 övande manövrering i luftstrid när en av eleverna fick svårt att avgöra om målflygplanet han skulle anfalla kom mot honom eller flög bort från honom – och genomförde då en undanmanöver.

Målflygplanets pilot har uppgett för utredarna från Statens haverikommission att flygelevens passerade framför honom så nära att det för en bråkdel av en sekund blev svart i cockpit. Även eleven uppger för utredarna att han trodde att planen skulle kollidera.

Föraren av målflygplanet uppger att han beräknar avståndet 2-3 flygplanslängder. 30-40 meter, ett avstånd som borde varit betydligt mer:

– Att mötas med så hög fart och så små avstånd är det bara tillfälligheter som gör att det inte blev en kollision.

Vilket avstånd borde det ha varit?

– Inte närmare än 300 meter, även det är ett kort avstånd.

Enligt Statens haverikommission är det inte bara den berörda eleven, utan hela kullen, som inte fått dom kunskaper och erfarenheter som behövs för att en sådan här övning.

– Det finns brister i utbildningen, säger Agne Widholm.

Efter tillbudet avbröts övningen av säkerhetsskäl.