STUDIO ETT MÅNDAG 27 APRIL

Jordbävningen i Nepal

16 min

Hjälpen till de 10 000-tals behövande är på väg nu, men det är ett politiskt instabilt land med omfattande korruption. Kan man veta säkert att hjälpen går dit den är tänkt? Hur gör man det?

Ekots korrespondent David Carlqvist rapporterar om det stora hjälpbehovet i Nepal efter jordbävningskatastrofen. Om den svenska hjälpinsatsen på väg med flyg berättar Christian Di Schiena som är insatschef på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Bland annat handlar det om expert- och boendestöd på plats. Lovisa Bolander, analytiker på Statliga exportkreditnämnden, tecknar en bild av Nepals politiska och ekonomiska situation och den omfattande korruption som kan göra det svårt för biståndet att nå fram. Hör också Johan Ernst Nilson, äventyrare i Namche och Lovisa Bolander landriskanalytiker exportkreditnämnden.

Hör Björn Söderberg, social entreprenör i Kathmandu och Niraj Chetty, boende i Kathmandu