Hammarö i topp i ny skolundersökning

Hammarö kommun placerar sig i topp i Sverige när det gäller skolresultat i grundskolan. Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som har jämfört alla kommuners skolresultat.

Hammarö kommer på tionde plats bland Sveriges 290 kommuner.

I undersökningen har hänsyn tagits till elevernas socioekonomiska förutsättningar och skillnader. I värdet ingår kön, förälders utbildningsnivå, nyinvandrad sedan fyra år och behov av ekonomiskt bistånd. Det bidrar till en mer rättvisande jämförelse mellan kommunerna.

Förutom Hammarö är Eda och Filipstad de kommuner som får bäst sammanvägt kunskapsresultat i Värmlands län.

Läs mer på SKL:s hemsida.