Tv-serien Blå ögon frias av Granskningsnämnden

SVT:s kritiserade dramaserie Blå ögon frias i Granskningsnämnden för radio och tv. Serien väckte starka reaktioner och flera tittare anmälde serien.

De tyckte att det fiktiva politiska partiet Trygghetspartiet i serien var allt för likt Sverigedemokraterna och att SVT därigenom bland annat framställde SD som ett hot mot demokratin.

Några anmälare vände sig mot de rasistiska åsikter som fördes fram av vissa karaktärer i serien. Bland anmälningarna förekom också kritik mot förekomsten av vissa varumärken.

Granskningsnämnden friar Blå ögon på samtliga punkter.