Solvägen i trehörningsjö rustas upp

Solvägen i Trehörningsjö som är företaget Alabs enda förbindelselänk kommer att rustas upp för 200.000 kronor.
Alab har stora problem med att ta emot in och utleveranser och nu kommer tekniska kontoret att förstärka vägbanan.