JK kritiserar Färgelanda kommun

Färgelanda kommun bestraffade en chef som uttalade sig kritiskt i tidningen Bohusläningen. Så får man inte göra, enligt Justititiekanslern.

En chef inom Färgelanda kommun sade upp sig och uttalade sig sedan kritiskt mot bland annat kommunledningen i tidningen Bohusläningen. Därefter blev han tjänstebefriad, bland annat på grund av artikeln.

Enligt JK har Färgelanda kommun brutit mot en regel i tryckfrihetsförordningen och myndigheten konstaterar att ett sådant här handlingssätt från kommunens sida kan få till följd att anställda inte vill prata med medierna av rädsla för negativa följder.

Något som skulle motverka en fri och öppen debatt som är av grundläggande betydelse i ett demokratiskt samhälle, enligt JK.