Råtalloljan bryts inte ned som tänkt

1:46 min

Trots att saneringen efter kemiföretaget Arizona Chemicals oljehaveri har pågått i tre somrar så väntar nya insatser i havet utanför Sandarne. Och det är något som överraskar Lars Stål, som är teknisk chef på Söderhamns kommun.

– Vi trodde inte att vi skulle behöva hålla på så här länge, utan var säkra på att vi skulle vara klara under 2012. Men vi såg snabbt att där hade vi fel...

Fastän tre somrar passerat så fortsätter råtalloljan att sätta myror i skallen på Söderhamns kommun som haft ansvar för saneringen. Majoriteten av de 800 000 liter som rann ut från kemiföretagets cistern är förstås sen länge sanerat, men moder natur har inte velat hjälpa till i processen som förväntat med det som blivit kvar.

– Man sa ju att redan efter 28 dagar skulle oljan vara nedbruten, men det ser vi inga som helst tecken på. Den naturliga nedbrytningen med vinter och nötning har haft dålig effekt.

Just nu pågår en inventering där experten Ingrid Håstad från Swecos oljejour finns med. Tanken är att kartlägga var insatserna behövs för att sen se över hur stor saneringsstyrka som behövs. Och samtal kommer in från sommarstugeägare.

– Vi får samtal, det flyter i land olja och man hittar olja under stenar och stenkistor. Så visst finns det olja vi inte hittat än.

Vad gäller de miljömässiga konsekvenserna av att råtalloljan inte brutits ned så snabbt som man trott så är läget osäkert:

– Det vet vi inte, det får vi bedöma efter den kontrollplan som görs av tillståndsmyndigheten och den uppföljning som ska ske där får visa ur miljön påverkats, säger Lars Stål.

Fotnot: Det är kommunens bygg- och miljönämnd som är tillståndsmyndighet.