Arenan i Eskilstuna byggs trots överklagan av bygglov

3:49 min

Kommunstyrelsen i Eskilstuna gav vid ett extra sammanträde idag klartecken till Kommunfastigheter att beställa bygget av arenan av Peab trots att mark- och miljödomstolen ännu inte tagit ställning till den överklagan av bygglovet som har gjorts av en privatperson. 

– Vi behöver komma igång med det här arenabygget som redan tagit alldeles för lång tid och vi ser att överklagandet är hanterbart när vi har en färsk detaljplan som vunnit laga kraft i ryggen. Det är ingenting vi känner stor oro över. Eskilstuna behöver sin nya arena så därför fattade vi det här beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S).

Bygglov för den planerade arenan i Eskilstuna beviljades av Stadsbyggnadsnämnden den 18 mars, men överklagades till länsstyrelsen av en privatperson i Årby. Han ansåg bland annat att arenan av miljöskäl ska byggas någon annanstans eftersom marken är förorenad av tungmetaller.

Länsstyrelsen fattade sedan beslut att privatpersonens bostad inte gränsar till marken där arenan ska byggas och att han därför inte är berörd av bygglovet på ett sådant sätt att han har rätt att överklaga. Detta beslut överklagades till mark- och miljödomstolen.

Men trots att domstolen ännu inte har avgjort överklagandet så gör kommunen bedömningen att bygglovet inte kommer att upphävas av domstolen, men skulle det ändå bli så ska kommunen ersätta Kommunfastigheter för de kostnader bolaget lägger ner.

Kommunstyrelsen har också tagit beslutet att gå vidare eftersom arenan annars kan bli dyrare än planerade 361 miljoner.

– Prislappen på arenan som vi har fått går ut väldigt snart och för att arenan inte ska bli dyrare så är det nödvändigt att vi fattar beslut om igångsättandet nu. Annars blir det ny förhandling om priset och då är det sannolikt att den blir dyrare och det vi vill inte. 

Vad händer om mark- och miljödomstolen upphäver kommunens bygglov?

– Det får vi ta då. Det är högst osannolikt. Det finns alltid en risk, men den är så pass liten. Vi känner oss väldigt trygga med det här tillvägagångssättet annars skulle vi inte göra det.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet deltog inte i beslutet om arenan. Gruppledaren Maria Chergui tyckte att majoriteten hanterat frågan för snabbt och att frågan inte  beretts tillräckligt. Och hon säger att Miljöpartiet är på samma linje.

Den nya arenan i Eskilstuna beräknas vara klar i början av 2017.