Solceller blir snabbt fler i Halland

Mängden solceller och el som produceras med solceller har ökat snabbt i Halland. På bara ett år har den solskapade elen ökat med 150 procent. Det visar en kartläggning som länsstyrelsen har gjort.

Det finns nu 380 solcellsanläggningar på villatak, ladgårdar, kontors- eller industribyggnader eller direkt på marken i Halland.

De producerar fyra miljoner kilowattimmar vilket ändå är väldigt lite av den el som vi gör av med i länet. Solelen räcker bara till ungefär 800 villor. Men intresset att installera solceller är stort. Det syns på att många stor i kö för det bidrag man kan få från länsstyrelsen.

– Bidraget kan bara ges så länge de avsatta pengarna räcker och just nu är det många som står på kö", säger Nesrin Elsaleh som handlägger ansökningarna för solcellsstödet på Länsstyrelsen i Halland.