Socialtjänsten dröjde fem månader med utredning

En mamma i Sundsvall ville få tillbaka sina tvångsomhändertagna barn - men fem månader senare hade socialtjänsten fortfarande inte startat någon utredning. Nu erkänner kommunen själv att hanteringen är "direkt lagstridig".

En mamma i Sundsvall som fick sina barn omhändertagna för 1,5 år sedan begärde i oktober förra året att socialtjänsten i Sundsvall skulle utreda om hon kunde få sina barn tillbaka.

I början av mars i år hade socialtjänsten inte ens påbörjat någon utredning, och mamman gjorde en JO-anmälan av ärendet.

I kommunens yttrande till JO skriver dom att dom är medvetna om att hanteringen av ärendet är direkt lagstridig och att skälet är extrem hög arbetsbelastning och hög personalomsättning, som man försökt åtgärda genom att förstärka med fyra handläggartjänster och två mentorer.