Psykisk ohälsa hos unga

Unga killar söker inte hjälp vid psykisk ohälsa

1:18 min

Trots att många unga killar mår psykiskt dåligt är det få av dem som söker hjälp. Här i länet är bara en av sju ungdomar som går i samtalsstöd hos ungdomsmottagningen killar.

Många av killarna som kommer säger att det är svårt att söka hjälp eftersom de upplever att män förväntas vara stora, starka och inte får visa känslor.

Förra året var det nästan 700 tjejer som gick hos en kurator på ungdomsmottagningen i Östersund. Bara 113 killar gick i samtal.

Och att det är få killar som söker hjälp är inte unikt för länet, det ser likadant ut i hela landet visar statistiken. Det är också fler killar än tjejer som tar livet av sig.

Ungdomsmottagningen har försökt göra riktade insatser mot unga män men pengarna räcker inte riktigt till.