Stena vill sälja P&O

Rederiet Stena Line vill sälja sin 40-procentiga andel i P&O Stena Line, som trafikerar engelska kanalen på linjerna Dover-Calais och Dover-Zeebrügge.
Stena Line har tecknat en principöverenskommelse med P & O om en försäljning. Priset är satt till knappt 2,3 miljarder kronor. Samtidigt förhandlar Stena Line om att köpa tre fartyg i P & O:s flotta som i dag trafikerar linjen Felixstowe-Rotterdam. Affärerna förutsätter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter,