Hur tydlig är Region Hallands chef?

2:00 min

Effektivare arbete runt patienterna,  det är en av åtgärderna som ska göra att Region Halland kommer till rätta med det ekonomiska underskottet. Och regiondirektören behöver också öka tydligheten.

Hur mycket av den otydliga styrning som leder till försämrat arbetsklimat och årliga hundramiljonersunderskot, ligger på tjänstemannaledningen, med regiondirektör Catarina Dahlöf i spetsen?

– Jag har kanske blivit lite mer osynlig sen jag fick fler uppdrag, i och med att Landstinget gick upp i Region Halland. Och jag behöver ett tydligt mandat för att genomföra fatta beslut i regionstyrelsens anda, säger Catarina Dahlöf.

Både Vårdförbundets Margot Kamruddin och regionstyrelsens ordförande, Mats Eriksson (M) har fullt förtroende för Catarina Dahlöf.

Nu föreslår Åtgärdsarbetet för att få ekonomin i balans och organisationen att börja arbeta bättre bland annat en effektivare fördelning av vårdens olika arbetsuppgifterna - läkarna ska göra det dom är bäst på och sjuksköterskorna likaså enkelt uttryckt - samtidigt som man börja arbeta i team kring patienten. Färre vårdskador och färre återinläggningar på sjukhusen tillsammans med effektivare bemanning ska spara 350 miljoner kronor de närmaste fyra åren.

Ekonomidirektör William Hedman leder Åtgärdsarbetet.

– Vi märkte tydligt att allt hänger ihop, det är väldigt viktigt för åtgärdsarbetet. Vi ska ha ett samlat grepp, och vi genomför det gemensamt i alla förvaltningar. Dessutom har vi en försiktig ekonomisk beräkning, och vi har fått politikernas acceptans för att det tar tid att förändra.