Skräpberg i land på Gotska Sandön

7:08 min

Totalt 50 kubikmeter ilandflutet skräp med allt från repstumpar och plast till kylskåp och tv-apparater har samlats in på stränderna på nationalparken Gotska Sandön.

Personalen på Sandön blev förvånad över att det rör sig om så stora mängder skräp som flyter iland.

Örjan Samuelsson som är tillsynsman på Gotska Sandön berättar att personalen normalt brukar plocka skräp från Bredsands udde på norra änden, men så här genomgripande sanering har inte gjorts tidigare.
Därför blir det troligen fler rensningar av stränderna i framtiden.

Så här mycket samlades upp:
20 kbm trossar, 10 kbm plastavfall, 10 kbm blandat avfall och 10 kbm skrot. Till det kommer 3 st kylskåp, 3st tv-apparater, 1st radio, 1 sopsulo glas, 1 låda miljöfarliga sprayflaskor, 100 liter spillolja, 10 liter kemikalier av okänt ursprung.