Uddevallabron avstängd för vårstädning

Uddevallabron är helt avstängd för trafik på tisdagen mellan klockan 9 och 15. Bron ska rengöras och tillsynsarbeten ska genomföras.

Under avstängningen hänvisas trafiken på E6 till den gamla genomfarten - via Uddevalla.

Broräcken, vägbana och vajrar gås igenom.