Djurinspektörer anmäler hot på Facebook

3:50 min

Flera djurskyddsinspektörer i Skåne har polisanmält eller kommer att anmäla hot som riktats mot dem i en Facebookgrupp. Namngivna inspektörer har bland annat anklagats för att ha dödat djur. Inspektörernas chef Marcus Björklund är bestört, men inte förvånad över hoten.

– Det här är en verklighet vi möter ansikte mot ansikte ganska ofta, säger han. Personer försöker påverka beslut genom att trakassera personalen.

Och problemen har ökat med internet och de sociala medierna som gör att hoten får mycket större spridning, betonar chefen för länsstyrelsens djurskydds- och veterinärenhet.

Rättsenheten på den skånska länsstyrelsen funderar nu på om också myndigheten ska polisanmäla.

– Hoten leder till att man blir försiktigare. Att ta med polisen ut är ett effektivt sätt att undvika hotfulla situationer. Skyddad identitet och personlarm är också aktuella åtgärder, och vi ser över våra rutiner, säger Marcus Björklund.