BORÅS

A-förmedlingen stoppade pengar till lotsföretag

1:42 min

I höstas stoppade Arbetsförmedlingen utbetalningar till företaget Hareri från Borås, som jobbat med lotsverksamhet åt nyanlända. Företaget försökte få betalt för uppdrag flera år tillbaka - omöjliga att kolla.

Systemet med etableringslotsar infördes 2010 och skulle fungera som en länk mellan de nyanlända och arbetsmarknaden.

Tanken var att få de nyanlända snabbt i jobb men systemet har kantats av kritik och problem. Lotsföretag har bland annat knutit nyanlända till sig genom att locka med surfplattor och andra elektronikprylar. 

I februari beslutade Arbetsförmedlingen att avveckla hela systemet, på grund av misstankar om att lotsföretag ägnat sig åt organiserad brottslighet som människosmuggling och även försök att rekrytera nyanlända till terrororganisationen IS.

Fakturor på nästan 19 miljoner
P4 Sjuhärad har granskat lotsföretaget Hareri från Borås. Företaget har haft verksamhet i närmare 20 städer runt om i landet. Åren 2012-2014 fakturerade företaget Arbetsförmedlingen 18,7 miljoner.

Men i höstas stoppade Arbetsförmedlingen vissa utbetalningar till företaget. Det sedan företaget försökt få ut ersättning för uppdrag som låg flera år tillbaka i tiden.

Enligt reglerna ska lotsföretagen lämna in så kallade månadsrapporter för de coachningstillfällen de haft med nyanlända så snart som möjligt, gärna månaden efter.
Rapporterna är till för att Arbetsförmedlingen ska kunna kontrollera att företagen verkligen levererat tjänsten, men Hareri lämnade alltså in månadsrapporter för coachningstillfällen som låg flera år tillbaka i tiden.

Försökte få ut pengar i efterhand
P4 Sjuhärads granskning av de interna klagomålen på företaget visar att Hareri upprepade gånger varit mycket sena med sina månadsrapporter.

– Det stämmer, och där har vi gått ut nu att då underkänner vi dem. De rapporterna är ju inte uppföljningsbara för oss, säger Per-Åke Persson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen i Borås, och lägger till att många lotsföretag har skickat in sina rapporter sent.

Björn Elmqvist är ansvarig för Arbetsförmedlingens externa tjänster i Stockholm och säger så här om boråsföretaget Hareri. 

– Det är ju inte bra när man inte kan hantera sin avrapportering på rätt sätt. Den möjlighet till sanktion vi har är att vi inte behöver betala för den typen av tjänst, om man inte kan lämna in sin månadsrapport.

Bristfällig uppföljning
Ett annat problem med den bristfälliga avrapporteringen är att det är svårt att kontrollera att de nyanlända verkligen har fått någon hjälp från Hareri.

-- I det här ärendet är det svårt för mig att uttala mig vad man faktiskt fått, säger Björn Elmqvist.

Hur ser du på er egen uppföljning av verksamheten: det har ju uppenbarligen kunnat gå två år utan att ni har krävt in månadsrapporter?

– Den har varit bristfällig till att börja med men under tiden har vi faktiskt stärkt upp den, säger Björn Elmqvist, chef för Arbetsförmedlingens externa tjänster.

P4 Sjuhärad har upprepade gånger sökt Hareris vd, Ahmed Mohamed, men han vill inte svara på några frågor som rör hans lotsföretag.